Relex SMILE ooglaseren

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) of Relex SMILE is een techniek waarbij enkel de femtosecondlaser wordt gebruikt. Er wordt geen flapje gemaakt, wel wordt er door de laser een klein schijfje (‘lenticule’) gecreëerd in het hoornvlies. Deze lenticule wordt langs een kleine opening verwijderd. Deze techniek is recenter dan de twee voorgaande en werd in de voorbije tien jaar ontwikkeld.

Relex SMILE ooglaser techniek

SMILE Relex ooglaser werking

SMILE is de nieuwste ooglasertechniek. De eerste SMILE behandeling werd uitgevoerd tijdens klinische studies in 2007. Sinds 2011 wordt SMILE frequent toegepast. Ondertussen zijn er reeds meer dan 3 miljoen ogen behandeld met deze techniek. Het is een minimaal invasieve techniek waarbij door middel van een femtosecondlaser een schijfje ('lenticule') wordt gecreërd in het hoornvlies. Dit schijfje wordt vervolgens langs een klein tunneltje verwijderd. Het volume van het gevormde schijfje is afhankelijk van de te corrigeren sterkte.

Herstel na SMILE ooglaseren

Na de behandeling kan u gedurende enkele uren last hebben van een geiïriteerd gevoel aan de ogen. Binnen de 24u herstelt het zicht zich. Na ongeveer 6 weken is het zicht stabiel. Meestal wordt 2 dagen werkonbekwaamheid voorzien, namelijk de dag van de behandeling zelf en de eerste dag na de behandeling. Dan is ook een controle voorzien. De dag nadien kunnen de dagelijkse bezigheden hervat worden.

Voordelen SMILE ooglaser

Het grootste voordeel van SMILE is dat het gaat om een minimaal invasieve methode. Er wordt enkel een incisie gemaakt in het hoornvlies van kleiner dan 4mm. Er wordt geen flap gemaakt. Flapgerelateerde complicaties komen dan ook niet voor. Er is minder kans op droge ogen dan na LASIK aangezien de corneale zenuwen over een groter gebied intact blijven. De totale lasertijd is korter dan bij LASIK. Enkel de femtosecondlaser wordt gebruikt.

Risico’s en complicaties SMILE

Complicatie zijn zeer zeldzaam bij SMILE, maar kunnen uiteraard bij elke chirurgische behandeling optreden.

 • Over-/ondercorrecties: Dit zijn de meest voorkomende complicaties. Deze kunnen bijna altijd verbeterd worden met een bril of contactlenzen. Indien nodig, wordt een bijbehandeling uitgevoerd met de laser. Dit gebeurt minstens 3 maanden na de eerste behandeling. De kans hierop ligt lager bij SMILE dan bij LASIK of PRK. Gedurende de eerste twee jaar na de behandeling is een bijbehandeling inbegrepen in de prijs.
 • Halo’s (lichtkransen) en glare (schitteringen) kunnen vlak na de behandeling ontstaan. Deze klachten verdwijnen meestal binnen 3 maanden. Dankzij het gebruik van de nieuwste technieken is de incidentie hiervan sterk verminderd.
 • Wanneer de laserbehandeling niet goed gecentreerd gebeurt of wanneer de laserbehandeling onregelmatig verloopt, kan dit leiden tot een slechter visueel resultaat.
 • Ontsteking en verlittekening van de cornea kunnen in zeldzame gevallen optreden.
 • Corneale ectasie: Dit is een verwikkeling die met de huidige uitgebreide vooronderzoeken zeer zeldzaam is. Hierbij wordt het hoornvlies te dun/zwak na de laserbehandeling.
 • Droogteklachten: Gedurende de eerste 3-6 maanden na de behandeling kan dit optreden. Daarom dient u de eerste weken en maanden regelmatig kunsttranen te druppelen. Bij SMILE is de kans echter kleiner dan na LASIK gezien er meer corneale zenuwen intact blijven.

Praktische informatie SMILE

Tijdens de eerste consultatie in de praktijk wordt de refractieve afwijking van uw ogen gemeten en de dikte van het hoornvlies bekeken. Verder wordt een algemeen onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid van uw ogen. Indien bij een eerste onderzoek blijkt dat u in aanmerking kan komen voor een behandeling wordt een uitgebreider vooronderzoek gepland in de privépraktijk.

Verloop van de ingreep

Op de dag van de behandeling komt u naar de Laser Vision Clinic in Drongen. U heeft die dag een chauffeur nodig omdat u zelf niet mag rijden na de behandeling. Bij aankomst krijgt u een kalmerend pilletje.

U zal ongeveer 15 minuten in de behandelruimte aanwezig zijn. Deze tijd omvat de voorbereiding en de volledige behandeling van de beide ogen. Net voor de behandeling worden de ogen verdoofd met oogdruppels. Deze druppels werken zeer snel in. De behandeling is pijnloos. Tijdens de behandeling kan u enkel een licht drukkend gevoel ervaren.

De eigenlijke lasertijd bedraagt telkens ongeveer 30 seconden per oog. Enkel de femtosecondlaser wordt gebruikt. De eigenlijke lasertijd is daardoor zeer kort. Een ooglidveertje zorgt ervoor dat de oogleden opengehouden worden. U hoeft dus niet bezorgd te zijn dat u de ogen niet kan openhouden. Door de verdovende oogdruppels verdwijnt ook tijdelijk de knipperreflex. De laser bevat een fixatielichtje. Tijdens de behandeling wordt u gevraagd naar dit lichtje te blijven kijken. Na de behandeling krijgt u een beschermende bril op waarmee u ook dient te slapen. Thuis rust u best gedurende enkele uren met de ogen gesloten.. De dag na de behandeling komt u op controle.

Na de behandeling dient u frequent oogdruppels aan te brengen. Hiervoor krijgt u een schema mee naar huis. De eerste 3 maanden is het belangrijk dat u regelmatig kunsttranen gebruikt.

Meer informatie

Ervaringen en reviews

Oogarts Knokke

Dr. Isabel Pinxten - SMILE Ooglaseren

Dr. Isabel Pinxten - Ogen laseren

9.8 / 10 op basis van 144 ervaringen. • L. Vinckier LASIK

  Een kennis van mij liet enkele maanden geleden reeds haar ogen laseren bij Dokter Pinxten en had me haar aangeraden. Na 10 jaar brillen vond ik het ook welletjes. Ik kon erg snel op consultatie en de dokter voerde meteen alle nodige onderzoeken uit. De praktijk is enorm goed uitgerust met alle nieuwste toestellen en Dokter Pinxten heeft erg veel ervaring met ooglaser. De behandeling zelf verliep erg vlot en was pijnloos. Nadien ben ik nog 2x op controle geweest in Knokke, en mijn zicht is 10/10. Lenzen of bril heb ik niet meer nodig. Ik heb enkel spijt dat ik mij ogen niet vroeger liet laseren.

 • R. Matthys LASIK

  Ik was al jarenlang aan het twijfelen om mijn ogen te laten laseren en heb dankzij dokter Pinxten eindelijk de stap durven zetten! Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Mijn angst bleek ook volledig ongegrond. Dokter Pinxten legde mij voor en tijdens de behandeling heel duidelijk uit wat er ging gebeuren. De dag zelf heb ik eenmaal thuisgekomen wat geslapen en de volgende ochtend had ik al een scherp zicht! Buiten wat korrelig gevoel heb ik er geen last van gehad. Bedankt Dr. Pinxten!

 • T. Casier LASIK

  Professionele ontvangst, uitleg en behandeling zowel voor, tijdens als na de behandeling. Dokter Pinxten stelt je heel goed gerust en geeft je vertrouwen. De laserbehandeling zelf was pijnloos en duurde maar een tiental seconden per oog. Ook nadien had ik weinig last. Nog enkele weken oogdruppels moeten gebruiken en de eerste dagen geslapen met de beschermbril. Heel goed meegevallen!

  Online Agenda - Sluiten