Femto-LASIK ooglaseren

Bij Femto-LASIK of "Laser-assisted in situ keratomileusis" wordt een flap gemaakt in het meest oppervlakkig deel van het hoornvlies. Na het oplichten van de flap worden de onderliggende lagen behandeld door de excimerlaser. Nadien wordt de flap teruggeplaatst. Er zijn geen hechtingen nodig. Vroeger gebruikte de oogchirurg een microkeratoom (een dun, vlijmscherp mesje) om de flap te snijden. Nu wordt bij LASIK een femtosecondlaser gebruikt om de flap te creëren. Deze techniek is nauwkeuriger en dus veiliger.

Femto-LASIK ooglaser techniek

Wat is LASIK ooglaseren?

LASIK (LAser-assisted in SItu Keratomileusis) is een lasertechniek die werd ontwikkeld aan het einde van de jaren ’80 en frequent wordt toegepast sinds eind jaren ’90. Er word eerst een flapje gemaakt in het oppervlakkige deel van het hoornvlies. Na het oplichten van de flap worden de onderliggende lagen behandeld door de excimerlaser om de refractie afwijking te corrigeren. Nadien wordt de flap teruggeplaatst. Deze zuigt zichzelf als het ware opnieuw vast. Er zijn geen hechtingen nodig. Vroeger gebruikte de oogchirurg een microkeratoom (een dun, vlijmscherp mesje) om de flap te snijden. Nu wordt bij LASIK een femtosecondlaser gebruikt om de flap te creëren (vandaar de benaming Femto-LASIK). Deze techniek is nauwkeuriger en dus veiliger.

Herstelperiode na LASIK

Het herstel na een LASIK behandeling verloopt zeer snel. De uren na de behandeling is het zicht nog wat wazig. De dag nadien is het reeds scherp. Meestal wordt 2 dagen werkonbekwaamheid voorzien, namelijk de dag van de behandeling zelf en de eerste dag na de behandeling. Dan is ook een controle voorzien. De dag nadien kunnen de dagelijkse bezigheden hervat worden. Er dienen wel nog frequent oogdruppels gebruikt te worden. Zeker bij veel schermwerk.

Wat zijn de voordelen van Femto-LASIK?

De voordelen van een laserbehandeling zijn uitgebreid: geen risico meer op oogontstekingen en droge ogen door contactlenzen, geen kosten meer voor een brilaanpassing of voor de aankoop van contactlenzen, het gemak om zonder bril of contactlenzen te kunnen sporten, meteen een scherp zicht bij het opstaan ’s ochtends...

Het grote voordeel van een LASIK behandeling is het snelle herstel. Na een dagje uitrusten kan u reeds terug aan het werk.

Het is een veilige techniek die al meer dan 20 jaar wordt toegepast. De kennis en de ervaring met deze techniek zijn zeer groot.

Wat zijn de risico’s en complicaties bij Femto-LASIK?

Ooglaserbehandelingen worden zeer frequent uitgevoerd en complicaties zijn zeldzaam. Zoals bij elke chirurgische ingreep zijn complicaties echter wel mogelijk. De meeste complicaties kunnen goed behandeld worden.

 • Over-/ondercorrecties: Dit zijn de meest voorkomende complicaties. Deze kunnen bijna altijd verbeterd worden met een bril of contactlenzen. Indien nodig, wordt een bijbehandeling uitgevoerd met de laser. Dit gebeurt minstens 3 maanden na de eerste behandeling. De kans hierop bedraagt 1-2%. Gedurende de eerste twee jaar na de behandeling is een bijbehandeling inbegrepen in de prijs.
 • Problemen met de corneaflap: Indien er problemen zijn met het laseren van de flap zal de procedure stopgezet worden. De behandeling wordt dan uitgesteld. Daarnaast kan de flap soms verplaatsen. Bijvoorbeeld door in de ogen te wrijven kort na de behandeling. U krijgt daarom een beschermbril op om dit te vermijden. U dient hier ook een week mee te slapen. Een slechte genezing van de flap kan in zeldzame gevallen optreden.
 • Halo’s (lichtkransen) en glare (schitteringen) kunnen vlak na de behandeling ontstaan. Deze klachten verdwijnen meestal binnen 3 maanden. Dankzij het gebruik van de nieuwste technieken is de incidentie hiervan sterk verminderd.
 • Wanneer de laserbehandeling niet goed gecentreerd gebeurt of wanneer de laserbehandeling onregelmatig verloopt, kan dit leiden tot een slechter visueel resultaat.
 • Ontsteking en verlittekening van de cornea kunnen in zeldzame gevallen optreden.
 • Corneale ectasie: Dit is een verwikkeling die met de huidige uitgebreide vooronderzoeken zeer zeldzaam is. Hierbij wordt het hoornvlies te dun/zwak na de laserbehandeling.
 • Droogteklachten: Gedurende de eerste 3-6 maanden na de behandeling komt dit vaak voor. Voldoende kunsttranen druppelen is daarom belangrijk. Indien u voordien reeds last had van droge ogen, dan zal er na LASIK een verhoogde kans bestaan op langdurig of soms zelfs blijvend droge ogen en behoefte aan kunsttranen. In uitzonderlijke gevallen kunnen droge ogen ook blijven bestaan indien vooraf de traanfilmkwaliteit geheel normaal was. Dit is echter uiterst zeldzaam.

Praktisch verloop van LASIK ooglaseren

Tijdens de eerste consultatie in de praktijk wordt de refractieve afwijking van uw ogen gemeten en de dikte van het hoornvlies bekeken. Verder wordt een algemeen onderzoek uitgevoerd naar de gezondheid van uw ogen. Indien bij een eerste onderzoek blijkt dat u in aanmerking kan komen voor een behandeling wordt een uitgebreider vooronderzoek gepland in de privépraktijk.

Verloop van de ingreep

Op de dag van de behandeling komt u naar de Laser Vision Clinic in Drongen. U heeft die dag een chauffeur nodig omdat u zelf niet mag rijden na de behandeling. Bij aankomst krijgt u een kalmerend pilletje.

U zal ongeveer 20 minuten in de behandelruimte aanwezig zijn. Deze tijd omvat de voorbereiding en de volledige behandeling van de beide ogen. Net voor de behandeling worden de ogen verdoofd met oogdruppels. Deze druppels werken zeer snel in. De behandeling is pijnloos. Bij het gebruik van de femtosecondlaser kan u enkel een licht drukkend gevoel ervaren.

Eerst zullen de flapjes gemaakt worden met de femtosecondlaser. Dit duurt ongeveer 20 seconden per oog. Nadien wordt de behandeltafel verschoven onder de excimerlaser waar de eigenlijke laserbehandeling gebeurt. De eigenlijke lasertijd bedraagt telkens minder dan 1 minuut per oog. Een ooglidveertje zorgt ervoor dat de oogleden opengehouden worden. U hoeft dus niet bezorgd te zijn dat u de ogen niet kan openhouden. Door de verdovende oogdruppels verdwijnt ook tijdelijk de knipperreflex.

Alle lasers bevatten een fixatielichtje. Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling naar dit lichtje blijft kijken. Er zit ook een beveiliging ingebouwd, het zogenaamde “eye trackersysteem”. De vorm van elk oog is uniek. Het centrum van de pupil wordt aan het begin van de behandeling in het geheugen van de computer geprogrammeerd. Zo blijft de laser altijd gecentreerd, zelfs bij beweging van het oog. De laserbehandeling wordt onderbroken wanneer u wegkijkt en wordt hervat wanneer u opnieuw op het lichtje fixeert.

Aan het einde van de behandeling wordt het flapje terug op zijn plaats gelegd. Het flapje zuigt zich snel vast. Er gebeurt nog een laatste controle aan de microscoop en u krijgt de beschermende bril op.

De dag na de behandeling komt u op controle. Het zicht is dan reeds scherp. Hiervoor heeft u dus geen chauffeur meer nodig.

Na de behandeling dient u frequent oogdruppels aan te brengen. Hiervoor krijgt u een schema mee naar huis. De eerste 3 maanden is het belangrijk dat u regelmatig kunsttranen gebruikt.

Meer informatie

Ervaringen en reviews

Oogarts Knokke

Dr. Isabel Pinxten - LASIK ooglaseren

Dr. Isabel Pinxten - Ogen laseren

9.9 / 10 op basis van 134 ervaringen. • L. Vinckier LASIK

  Een kennis van mij liet enkele maanden geleden reeds haar ogen laseren bij Dokter Pinxten en had me haar aangeraden. Na 10 jaar brillen vond ik het ook welletjes. Ik kon erg snel op consultatie en de dokter voerde meteen alle nodige onderzoeken uit. De praktijk is enorm goed uitgerust met alle nieuwste toestellen en Dokter Pinxten heeft erg veel ervaring met ooglaser. De behandeling zelf verliep erg vlot en was pijnloos. Nadien ben ik nog 2x op controle geweest in Knokke, en mijn zicht is 10/10. Lenzen of bril heb ik niet meer nodig. Ik heb enkel spijt dat ik mij ogen niet vroeger liet laseren.

 • R. Matthys LASIK

  Ik was al jarenlang aan het twijfelen om mijn ogen te laten laseren en heb dankzij dokter Pinxten eindelijk de stap durven zetten! Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Mijn angst bleek ook volledig ongegrond. Dokter Pinxten legde mij voor en tijdens de behandeling heel duidelijk uit wat er ging gebeuren. De dag zelf heb ik eenmaal thuisgekomen wat geslapen en de volgende ochtend had ik al een scherp zicht! Buiten wat korrelig gevoel heb ik er geen last van gehad. Bedankt Dr. Pinxten!

 • T. Casier LASIK

  Professionele ontvangst, uitleg en behandeling zowel voor, tijdens als na de behandeling. Dokter Pinxten stelt je heel goed gerust en geeft je vertrouwen. De laserbehandeling zelf was pijnloos en duurde maar een tiental seconden per oog. Ook nadien had ik weinig last. Nog enkele weken oogdruppels moeten gebruiken en de eerste dagen geslapen met de beschermbril. Heel goed meegevallen!

  Online Agenda - Sluiten