Online Agenda - Sluiten

Voorwaarden ooglaser chirurgie

Bij een refractieve laserbehandeling wordt een correctie uitgevoerd van een refractieve afwijking (brilafwijking) zoals bijziendheid, astigmatisme of verziendheid. Dit om niet (of zo weinig mogelijk) meer afhankelijk te zijn van een bril of contactlenzen om scherp te kunnen zien.

Algemene voorwaarden

  • Minimum leeftijd 21 jaar
  • Stabiele correctie gedurende minimum 1 jaar
  • Voldoende dik hoornvlies met normale krommingen
  • Met uw bril of lenzen hebt u goed zicht in beide ogen
  • Geen andere oogafwijkingen

Welke correcties kunnen behandeld worden?

Zowel bijziendheid, verziendheid als leesbrilcorrecties kunnen behandeld worden met de laser.

Bijziendheid tot -8

Bij bijziendheid wordt het te bolle hoornvlies wat afgevlakt. Ook een eventueel astigmatisme wordt mee behandeld. De excimerlaser zal het oppervlak van het hoornvlies aanpassen, om zo scherp mogelijk te zien veraf.

Verziendheid tot +3

Bij verziendheid wordt het te platte hoornvlies iets boller gemaakt. De mogelijkheid om verziendheid te corrigeren is echter beperkt. Vaak wordt dan ook voor een implantlens gekozen voor een beter (en langduriger) resultaat.

Enkel leesbril

In sommige gevallen kan een leescorrectie ook gecorrigeerd worden. Meestal wordt echter gekozen om dit te corrigeren met een multifocale implantlens gezien dit betere resultaten geeft.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor een ooglaserbehandeling?

  • Bij keratoconus (een aandoening aan het hoornvlies)
  • Tijdens zwangerschap of borstvoeding
  • Met een voorgeschiedenis van herpes keratitis
  • Bij reumatische aandoeningen

Voor bepaalde beroepen zijn er bepaalde eisen wat betreft de visus en gelden speciale criteria inzake refractieve chirurgie. Daarom is het belangrijk dat de patiënt de vereisten van zijn job volledig begrijpt alvorens een refractieve ingreep te ondergaan.