Annulatie van een afspraak

Indien het niet mogelijk is om aanwezig te zijn op uw afspraak, dient u ons altijd te verwittigen. Dit kan telefonisch of met dit formulier. Als u niet aanwezig bent op de afspraak, kan hiervoor een vergoeding aangerekend worden.

Gelieve ook tijdig te annuleren. Als de annulatie 24 uur op voorhand gebeurd, kan de afspraak meestal nog door andere patiënten ingenomen worden.

Dit is niet het geval bij een annulatie op de dag zelf. Behoudens overmacht, kan een late annulatie gelijk gesteld worden aan het niet aanwezig zijn op de afspraak.

Online Agenda - Sluiten