Online Agenda - Sluiten

De kostprijs van ooglaser-chirurgie

De voordelen van een refractieve laserbehandeling zijn groot (sporten, geen risico meer op ontstekingen door contactlenzen, geen kosten meer door brilaanpassing/contactlenzen…). Met de huidige technieken is het mogelijk uiterst nauwkeurige behandelingen uit te voeren met zeer goede resultaten. De refractieve afwijking van uw ogen wordt zo dicht mogelijk bij nul gebracht. De oogarts zal de verwachtingen met u bespreken tijdens de vooronderzoeken.

Prijs

  • Femto-LASIK: 1.600 euro per oog
  • PRK: 1.430 euro per oog

Voorwaarden

  • Een eventuele bijbehandeling binnen de 12 maanden is inbegrepen
  • Een eerste consultatie bij de oogarts en het vooronderzoek in het lasercentrum zijn niet inbegrepen in de prijs (beide onderzoeken zijn terugbetaald door de ziekteverzekering, de kost bedraagt na terugbetaling ongeveer 20 euro per onderzoek)

Terugbetaling ziekteverzekering

In sommige gevallen worden de kosten vaan ooglaseren vergoed door uw aanvullende ziekteverzekering. Vraag meer informatie bij uw verzekeraar.